Jeste li znali…

…da se u rečenici  „The quick brown fox jumps over the lazy dog“  koriste sva slova engleske abecede

Advertisements

Sa učenicima na engleskom kroz Beograd

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Listening comprehension -vežbanje razumevanja slušanjem (pomoću slušalica) opisa znamenitosti Beograda na engleskom jeziku.

U pravom kontekstu (praktičnom) engleski se koristi u razumevanju – English in the real world-vežba se slušanje i proverava znanje iz istorije (korelacija!) , a pritom se uživa, druži i smeje.

Ova slika je zapravo nastala pre dve godine kada su našima došli u posetu učenici iz Nemačke i u okviru njihovog boravka prof. Nikolovski im je organizovala razgledanje Beograda. Ovako nešto se može organizovati za sve jezike za koje postoji prevodjenje putem slušalica.

Mozemo zajedno na proleće!

Seminar za profesore engleskog jezika „Komunikacija u realnom životu“: predavanje „Ocenjivanje govornih veština“

Obično se ocenjivanje vrši u ovim oblastima:

 • Odgovaranje na temu(završavanje zadatka)
 • Gramatika i vokabular
 • Upravljanje diskursom
 • Izgovor
 • Tečnost (fluentnost)
 • Interaktivna komunikacija

Upravljanje diskursom    sposobnost nastavljanja  sa ograničenim oklevanjem    organizovanje govora

Gramatička i leksička tačnost konstrukcija     količina i raznovrsnost vokabulara            adekvatnost vokabulara         raznovrsnost i  kompleksnost gramatičkih konstrukcija

Izgovor   intonacija         razumljivost         tačnost izgovorenih glasova

Interaktivna komunikacija   učestvovanje u konverzaciji          razvijanje konverzacije  postavljanjem pitanja i odgovaranjem         stav

Upravljanje diskursom           1

:)

:|

:(

           2            3         4            5
Gramatička/ leksička tačnost :)

:|

:(

Izgovor :)

:|

:(

Opšti komentari

Reći učenicima unapred šta se sve ocenjuje

Posle odgovaranja učenicima obrazložiti ocenu na osnovu tabele (dati „feedback“- opšti komentar i predlozi za dalji rad-motivacija)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Merenje (ne)tačnosti

 • Merenje opšte tačnosti koje se koristi kada je reč gramatički zavisna ili vezana  za bilo koji odnos između reči (’She is famous with Latin music’)
 • Sadrži sintaksu (uključujući izostavljanje  i ubacivanje), izbor glagolskih vremena, aspekta, modaliteta, inflektivnu i derivativnu morfologiju  i leksiku u gramatički zavisnim odnosima
 • Ispravljanje ili ponovna formulacija ne ulazi u ocenu. Međutim, ponovljena greška se računa svaki put kada je izgovorena (to znači da ako učenik pogreši jednom pa se ispravi-nije greška, ali ako ponovi istu grešku –računa se kao dve greške )
 • Broj grešaka=broj puta potrebnih da se „ispravi“ jezik. Ako se na pr. naprave 2 greške u rečenici potrebno je dva puta da se isprave i zato se (ne)računaju kao dve greške ( zavisi da li se isprave ili ne)
 • Procentualno izražavanje tačnosti – na pr. 25 rečenica, 6 grešaka = tačnost od 76%

Prevela i preradila Vesna Milić

Engleski jezik, kako ga steći i šta sa njim raditi

 

Kada sam mojoj dragoj profesorki engleskog jezika rekla da hoću da upišem engleski jezik, užasnula se i rekla:” Nemoj, to ti je bure bez dna!”. I kada sam počela i završila studije, i kada sam počela da radim i kao profesor i prevodilac, shvatila sam šta je htela da mi kaže-da nikad neću moći da sve uvek znam da kažem, napišem, da prevedem, da ću stalno da budem u potrazi za nekom reči, u nedoumici oko nekog pravila, da ću da punim glavu neprestano novim, novim i novim raznoraznim stvarima…E, kad sam to počela da shvatam i pomirila se najzad sa tim, sve je bilo lakše. I danas, kad pomislim na svo uživanje dok  učim druge, vidim i pratim kako napreduju i veselim se i ponosim njihovim uspesima koje su postigli između ostalog našim zajedničkim učenjem ovog jezika,  istražujem po rečnicima, priručnicima, gramatikama, diskutujem i konsultujem se sa kolegama, pomažem drugima da to isto shvate dok uče engleski jezik, i na potpuno predavanje saaaatima dok ne nađem pravu reč kad prevodim, znam da nisam pogrešila. Volela bih i da moji učenici osećaju isto toliko zadovoljstvo i uživanje dok stiču znanje i koriste engleski jezik!